м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 586-51-87  NEW 
icac@ucci.org.ua
КОНТАКТУЙТЕ З НАМИ
Голова
СЕЛIВОН Микола Федосович
+380 44 584-33-00
kea-ica@ucci.org.ua
Заступник голови
ЗАХАРЧЕНКО Тетяна Геннадіївна
+380 44 584-42-09
tgz-ica@ucci.org.ua, zakharchenko_tg@ukr.net
Заступник голови
ВИНОКУРОВА Людмила Федорiвна
+380 44 586-30-60
l_vinokurova@ukr.net
Заступник голови
ПАЩЕНКО Євдокiя Гордiївна
+380 44 586-30-60
Радник голови
КОСТИШИНА Ольга Миколаївна
+380 44 586-19-60
kon-ica@ucci.org.ua
Секретаріат:
Генеральний секретар
ЛИТВИНЕНКО Зоя Віталіївна
+380 44 586-51-87
lzv-ica@ucci.org.ua
Заступник генерального секретаря
ДУЦНИК Наталія Анатоліївна
+380 44 586-51-87
dnl-ica@ucci.org.ua
Віце-секретар
ВАСИЛЕНКО Олена Валентинівна
+380 44 586-51-87
icac@ucci.org.ua
Віце-секретар
КУПРАШ Олена Олександрівна
+380 44 584-32-60
kea-ica@ucci.org.ua
Поштова адреса: вул.Велика Житомирська, 33, КИЇВ, МСП, 01601, Україна
Факс: +380 44 584-28-27 E-Mail: icac@ucci.org.ua

 

версія для друку

© 2017 Торгово-промышленная палата Украины