м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 586-51-87  NEW 
icac@ucci.org.ua
АРБІТРАЖНІ ЗБОРИ ТА ВИТРАТИ
Додаток
до Регламенту Міжнародного
комерційного арбітражного суду при
Торгово-промисловій палаті України
 
ПОЛОЖЕННЯ
про арбітражні збори та витрати
РОЗДІЛ I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. «Реєстраційний збір» - це збір, який сплачується позивачем при поданні до МКАС позовної заяви для покриття витрат, пов'язаних з початком арбітражного розгляду, і є складовою частиною арбітражного збору.

2. «Арбітражний збір» - це збір, який сплачується позивачем по кожному прийнятому до розгляду в МКАС позову для покриття загальних витрат МКАС, пов'язаних з арбітражним розглядом.

Арбітражний збір включає в себе гонорари арбітрів за розгляд і вирішення спору та адміністративний збір для покриття витрат на організацію та проведення арбітражного розгляду, в тому числі загальних господарських витрат, пов'язаних з діяльністю МКАС.

3. «Додаткові витрати арбітражного провадження» - це особливі витрати, які виникають у зв'язку з арбітражним розглядом окремих справ (витрати на проведення експертизи та здійснення перекладів, витрати на відрядження арбітрів та ін.).

4. «Витрати сторін» - це витрати, які несе кожна сторона окремо у зв'язку із захистом своїх інтересів у МКАС (відрядження представників, гонорари адвокатів та ін.).

РОЗДІЛ II. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР

1. Реєстраційний збір, який сплачується позивачем при поданні позовної заяви до МКАС, складає 600 доларів США.

2. Резиденти України перераховують реєстраційний збір у гривнях за курсом Національного банку України на день сплати на рахунок Торгово-промислової палати України (зазначивши у платіжному дорученні Торгово-промислову палату України в якості отримувача платежу) № 260020128332 в Укрексімбанку м. Києва, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00016934.

Нерезиденти України перераховують реєстраційний збір у вільно конвертованій валюті на валютний рахунок Торгово-промислової палати України 260020128332/840 в цьому ж банку.

Одержувачем платежу зазначається Торгово-промислова палата України.

Реєстраційний збір сплачується без ПДВ (податку на додану вартість).

3. Реєстраційний збір є безповоротним. При подальшій сплаті арбітражного збору він зараховується до суми арбітражного збору.

РОЗДІЛ III. АРБІТРАЖНИЙ ЗБІР

1. Позовні вимоги оплачуються арбітражним збором: немайнові вимоги - в сумі 1800 доларів США; майнові - в залежності від ціни позову згідно з такою таблицею:

до 10 000 1 800
від 10 001 до 50 000 1 800 + 6% від ціни позову понад 10 000
від 50 001 до 100 000 4 200 + 4% від ціни позову понад 50 000
від 100 001 до 200 000 6 200 + 3% від ціни позову понад 100 000
від 200 001 до 500 000 9 200 + 2% від ціни позову понад 200 000
від 500 001 до 1 000 000 15 200 + 1% від ціни позову понад 500 000
від 1 000 001 до 2 000 000 20 200 + 0,5% від ціни позову понад 1 000 000
від 2 000 001 до 5 000 000 25 200 + 0,45% від ціни позову понад 2 000 000
від 5 000 001 до 10 000 000 38 700 + 0,3% від ціни позову понад 5 000 000
від 10 000 001 до 20 000 000 53 700 + 0,2% від ціни позову понад 10 000 000
від 20 000 001 до 50 000 000 73 700 + 0,15% від ціни позову понад 20 000 000
понад 50 000 000 118 700 + 0,1% від ціни позову понад 50 000 000

2. Наведений вище розмір суми арбітражного збору сплачується у випадку арбітражного розгляду колегіальним складом Арбітражного суду. У випадку, коли справа розглядається одноособовим арбітром, сума арбітражного збору зменшується на 20%.

3. Для визначення розміру арбітражного збору по кожній справі ціна позову (якщо вона виражена не в доларах США) перераховується в долари США за курсом Національного банку України, встановленим на дату подання позову.

4. Резиденти України перераховують арбітражний збір у гривнях за курсом Національного банку України на день сплати на рахунок Торгово-промислової палати України № 260020128332 в Укрексімбанку м. Києва, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00016934.

Нерезиденти України перераховують арбітражний збір у вільно конвертованій валюті на валютний рахунок Торгово-промислової палати України № 260020128332/840 в цьому ж банку.

Одержувачем платежу зазначається Торгово-промислова палата України.

Арбітражний збір сплачується без ПДВ (податку на додану вартість).

5. Арбітражний збір та всі інші суми, які сплачуються на користь МКАС, вважаються сплаченими в день їхнього зарахування на рахунок Торгово-промислової палати України.

Витрати в зв'язку з банківським переказом сум арбітражних зборів та витрат, які сплачуються на користь МКАС, покладаються на сторону, яка здійснює відповідний платіж.

6. Арбітражний збір, за відрахуванням вже сплаченого при поданні позову до МКАС реєстраційного збору в сумі 600 доларів США, підлягає сплаті позивачем не пізніше 30 днів після отримання ним відповідного повідомлення МКАС про розмір збору, що підлягає оплаті.

До надходження арбітражного збору в розмірі, зазначеному в повідомленні, на рахунок Торгово-промислової палати України справа у МКАС залишається без руху.

РОЗДІЛ IV. ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ ТА ЧАСТКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ АРБІТРАЖНОГО ЗБОРУ

1. У випадку, коли сторони під час арбітражного розгляду дійдуть згоди щодо розгляду спору одним арбітром, надмірно сплачений позивачем арбітражний збір, виходячи з колегіального розгляду спору, підлягає поверненню позивачу.

2. Якщо арбітражний розгляд припиняється складом Арбітражного суду:

а) до дня першого засідання у справі, позивачу повертається без реєстраційного збору 50% арбітражного збору;

б) під час першого засідання у справі без винесення рішення щодо суті спору, позивачу повертається без реєстраційного збору 25% арбітражного збору.

3. Якщо арбітражний розгляд припиняється постановою голови МКАС, позивачу повертається без реєстраційного збору 75% арбітражного збору.

4. Вказівка про часткове повернення арбітражного збору повинна міститися в рішенні або постанові про припинення арбітражного розгляду.

РОЗДІЛ V. АРБІТРАЖНИЙ ЗБІР ПРИ ЗУСТРІЧНОМУ ПОЗОВІ АБО ПРЕД'ЯВЛЕННІ ВИМОГИ З МЕТОЮ ЗАРАХУВАННЯ

1. До зустрічного позову або вимоги, пред'явленої з метою зарахування, застосовуються такі ж правила обчислення та сплати арбітражного збору, як і до первісного позову. Арбітражний збір за зустрічним позовом або вимогою, що пред'являється з метою зарахування, обчислюється за шкалою, чинною на дату подання первісного позову, і сплачується у порядку, встановленому в розділі III цього Положення.

РОЗДІЛ VI. РОЗПОДІЛ АРБІТРАЖНОГО ЗБОРУ

1. Якщо сторони не домовилися про інше, арбітражний збір покладається на сторону, проти якої було винесене рішення, за винятком випадків, коли діють інші правила.

2. Якщо позов було задоволено частково, арбітражний збір покладається на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог і на позивача - пропорційно тій частині позовних вимог, в якій йому було відмовлено.

РОЗДІЛ VII. ПОКРИТТЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ АРБІТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

1. МКАС може покласти на сторони або на одну з них обов'язок внести аванс на покриття додаткових витрат, пов'язаних з арбітражним розглядом. Аванс на покриття додаткових витрат може бути, зокрема, витребуваний МКАС від сторони, яка заявила про необхідність виконання пов'язаної з розглядом справи дії, що може спричинити додаткові витрати, якщо таку заяву буде визнано обґрунтованою.

2. МКАС може поставити виконання відповідних дій по розгляду спору у залежність від внесення сторонами чи однією з них у встановлений строк авансу на покриття додаткових витрат.

3. У разі призначення стороною арбітра, який має постійне місцеперебування поза місцем проведення засідань МКАС, ця сторона повинна внести аванс на оплату витрат, пов'язаних з його участю в арбітражному розгляді (витрати по проїзду, проживанню, харчуванню, отриманню віз та ін.). При невнесенні стороною відповідного авансу у встановлений строк та непризначенні іншого арбітра, участь у справі якого не вимагає додаткових витрат, сторона вважається такою, що відмовилася від права на обрання арбітра, і арбітр за сторону призначається Президентом Торгово-промислової палати України.

У випадку, коли така особа виконує функції голови складу Арбітражного суду або одноособового арбітра, аванс на покриття її витрат, пов'язаних з участю в арбітражному розгляді, повинні внести в рівних частках обидві сторони. При невнесенні відповідачем відповідного авансу у встановлений строк сплата такого авансу покладається на позивача.

4. Якщо на прохання однієї із сторін під час розгляду справи здійснюється переклад пояснень сторін, їхніх заяв і т.і., а також запитань, пояснень та вказівок складу Арбітражного суду, витрати по перекладу оплачуються зазначеною стороною.

Якщо арбітражний розгляд ведеться не українською або російською мовами, то оплата можливих витрат по перекладу може бути покладена в рівних частках на кожну із сторін.

МКАС може вимагати від відповідної сторони чи сторін внесення авансу на оплату цих витрат.

5. Якщо сторони домовилися про проведення слухань у справі поза місцем знаходження МКАС, всі додаткові витрати, пов'язані з проведенням слухань, вони несуть солідарно.

МКАС може вимагати від обох сторін або однієї з них попереднього надання відповідної гарантії відшкодування зазначених витрат, а також внесення сторонами або однією з них авансу на оплату цих витрат.

В разі невнесення авансу у вказаний МКАС строк, слухання у справі проводяться за місцем знаходження МКАС (м. Київ).

6. Додаткові витрати арбітражного провадження обчислюються в тій валюті, в якій вони понесені. День оплати витрат визначається за правилами пункту 5 розділу III цього Положення.

РОЗДІЛ VIII. ВИТРАТИ СТОРІН

1. Кожна із сторін повинна оплатити свої витрати, зазначені в пункті 4 розділу I.

2. Витрати, понесені стороною, на користь якої було винесене рішення, в зв'язку із захистом своїх інтересів у МКАС (витрати на відрядження представників сторін, гонорари адвокатів та ін.) можуть бути покладені на протилежну сторону в тій мірі, в якій склад Арбітражного суду визнає їх обґрунтованими та розумними.

РОЗДІЛ IX. ІНШИЙ РОЗПОДІЛ АРБІТРАЖНИХ ЗБОРІВ ТА ВИТРАТ

1. З урахуванням обставин конкретної справи МКАС може встановити інший, ніж передбачений у розділах VI - VIII цього Положення, розподіл між сторонами арбітражного збору, додаткових витрат арбітражного провадження та витрат сторін, зокрема, стягнути на користь однієї із сторін з іншої сторони надмірні витрати, понесені першою внаслідок недоцільних або недобросовісних дій іншої сторони. Під такими діями маються на увазі, зокрема, дії, що спричинили невиправдану затримку арбітражного розгляду.

 

версія для друку

© 2017 Торгово-промислова палата України