м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 586-51-87  NEW 
icac@ucci.org.ua
Правила щодо сприяння арбітражу
Затверджено Рішенням Президії
Торгово-промислової палати України
від 27 жовтня 2011р. протокол № 14(1)
 
ПРАВИЛА
сприяння арбітражу з боку
Міжнародного комерційного арбітражного суду
при Торгово-промисловій палаті України
відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ1

1. Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС) при Торгово-промисловій палаті України має право діяти як компетентний орган відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ2 і надавати організаційне сприяння арбітражному розгляду на підставі зазначеного регламенту.

У випадках, коли МКАС виступатиме як компетентний орган і надаватиме організаційне сприяння арбітражному розгляду відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ, застосовуватимуться, якщо інше не буде передбачено угодою сторін, нижче наведені положення.

2. При отриманні прохання будь-якої з сторін про призначення одноособового арбітра або арбітра-голови відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ МКАС здійснює це призначення протягом шестидесяти днів після отримання такого прохання, керуючись процедурою, встановленою в п.2 ст.8 зазначеного регламенту, якщо тільки сторони не домовляться про незастосування цієї процедури або МКАС за власним розсудом не визнає недоцільним її застосування у конкретному випадку.

3. У випадку, якщо при формуванні відповідно до ст.9 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ арбітражу з трьох арбітрів з призначенням кожною стороною по одному арбітру одна з сторін не здійснює таке призначення в установлений термін, по отриманні прохання іншої сторони про призначення другого арбітра МКАС здійснює вказане призначення протягом тридцяти днів після отримання такого прохання. При цьому МКАС, призначаючи другого арбітра, має право виходити з власних міркувань.

4. При поданні до МКАС прохання про призначення арбітра відповідно до ст.ст. 8-10 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ сторона, яка звертається з таким проханням, направляє МКАС копії повідомлення про арбітраж та відповіді на повідомлення про арбітраж, якщо така є, копію договору, з якого або стосовно якого виник спір, і копію угоди про арбітраж, якщо вона не міститься у договорі.

Прохання про призначення арбітра вважається отриманим, коли до МКАС надійшли всі належні документи, зазначені в абз.1 цього пункту.

МКАС може запитувати у будь-якої із сторін таку інформацію, яку він вважатиме необхідною для виконання своїх функцій.

5. При призначенні арбітра МКАС враховує вимоги, що пред'являються до кваліфікації арбітра угодою сторін, і характер спору, наскільки він випливає з представлених документів, з тим, щоб здійснити призначення з числа осіб, які володіють необхідними знаннями у відповідній галузі, а також враховує такі міркування, які можуть забезпечити призначення незалежного і неупередженого арбітра.

6. У випадку, коли відповідна особа пропонується МКАС для призначення або призначається МКАС арбітром, зазначаються повне ім'я, адреса і відомості про громадянство цієї особи та про її кваліфікацію.

7. При отриманні заяви будь-якої з сторін про відвід арбітра або припинення його повноважень через бездіяльність або юридичну чи фактичну нездатність виконувати свої функції, МКАС згідно із ст.13 і п.2 ст.14 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ вирішує питання про відвід або припинення повноважень арбітра.

8. Якщо у випадку заміни арбітра згідно із статтями 12-14 Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ МКАС отримує прохання про призначення нового арбітра, таке призначення здійснюється МКАС з дотриманням пунктів 2-6 цих Правил.

9. Призначення арбітра здійснюється головою МКАС. За відсутності голови МКАС призначення арбітра здійснюється одним із заступників голови МКАС.

Питання про відвід або припинення повноважень арбітра вирішується Президією МКАС.

10. На прохання сторін або складу арбітражу МКАС може надавати організаційне сприяння арбітражному розгляду на підставі Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ, включаючи виконання наступних функцій:

- направлення документів сторонам і арбітрам;

- сприяння складу арбітражу у визначенні дати, часу і місця слухання справи і направлення завчасного повідомлення сторонам про слухання;

- надання приміщень для слухання справи і нарад складу арбітражу;

- здійснення машинописних робіт;

- забезпечення послугами перекладача;

- засвідчення підписів арбітрів на арбітражному рішенні печаткою МКАС і підписом його генерального секретаря;

- отримання авансу арбітражних витрат і його подальше перерахування із врахуванням встановленого розподілу таких витрат;

- зберігання матеріалів арбітражної справи;

- надання іншого сприяння, наскільки таке можливе.

11. За виконання МКАС функцій компетентного органу з призначення арбітра, прийняття рішення про відвід або припинення повноважень арбітра стягується в кожному з цих випадків збір незалежно від суми позову у розмірі 1000 доларів США.

Розмір збору за надання МКАС організаційного сприяння арбітражному розгляду також обчислюється у доларах США і визначається в залежності від ціни позову, характеру і обсягу функцій, прохання про виконання яких заявлене сторонами або складом арбітражу. У будь-якому випадку розмір збору не може перевищувати шкалу адміністративних витрат, встановлену Президією Торгово-промислової палати України з аналогічних справ, що розглядаються МКАС.

12. Ці правила застосовуються також стосовно Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України у тих випадках, коли вона діє як компетентний орган.


1 Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, переглянутий у 2010 році.

2 Типове арбітражне застереження:
Будь-який спір, розбіжність чи вимога, що виникають з або стосовно цього договору або його порушення, припинення його дії чи його недійсності, підлягають вирішенню арбітражем у відповідності з Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ.
Компетентним органом є Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України.
Сторони повинні розглянути питання про те, щоб додати до цього:
- кількість арбітрів . . . (один чи три);
- місце арбітражного розгляду . . . (місто та країна);
- мова арбітражного розгляду . . .

 

версія для друку

© 2017 Торгово-промислова палата України